Russian Watch Shop - Moscow - Tverskaya 4 - "Raketa" & "Pobeda" - Raketa shop